SYSTEM KLEJONY

Aprobata techniczna | Deklaracja zgodności PVC-C | Deklaracja zgodności PVC-U

Firma NIBCO Sp. z o.o. jest oddziałem firmy NIBCO Inc. (USA) w Polsce. NIBCO ze swoim ponad stuletnim doświadczeniem oraz wieloma zakładami produkcyjnymi na całym świecie (jeden z zakładów ma siedzibę w Łodzi) jest wiodącą firmą w produkcji rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz kształtek z miedzi.

Oferujemy Państwu kompletne systemy instalacyjne z PVC-C i PVC-U, instalacje miedziane oraz akcesoria, narzędzia i materiały pomocnicze. Nasze systemy mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.

Wysoka jakość naszych produktów potwierdzona została certyfikatami i dopuszczeniami w wielu krajach. Wyroby firmy NIBCO produkowane są wyłącznie w fabrykach, które posiadają System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.

 

SYSTEM KLEJONY PVC-C

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

  • 50-cio letnia gwarancja
  • łatwość i szybkość montażu nie wymagająca specjalistycznego oprzyrządowania
  • odporność mechaniczna
  • brak konieczności konserwacji
  • estetyczny wygląd rur i kształtek

ZASTOSOWANIE

Do instalacji ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, baseny, banki) oraz w instalacjach przemysłowych (np. oczyszczalnie ścieków, przesyłanie wielu związków chemicznych*).

DANE TECHNICZNE

Rury i złączki PVC-C wyprodukowane są z chlorowanego polichlorku winylu charakteryzującego się odpornością na korozję, dużą odpornością chemiczną*, temperaturą zapłonu przewyższającą 433oC (wskaźnik graniczny tlenu LOI 42) i współczynniku rozprzestrzeniania ognia 15.

Średnice: 1/2" - 4"
Temperatura robocza: 23oC dla średnicy 1/2" przy ciśnieniu 2,7 MPa
82oC dla średnicy 4" przy ciśnieniu 0,55 MPa

 

SYSTEM KLEJONY PVC-U

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

  • 50-cio letnia gwarancja
  • łatwość i szybkość montażu nie wymagająca specjalistycznego oprzyrządowania
  • odporność mechaniczna
  • brak konieczności konserwacji
  • estetyczny wygląd rur i kształtek

ZASTOSOWANIE

Do instalacji zimnej wody w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, baseny, banki) oraz w instalacjach przemysłowych ( np. oczyszczalnie ścieków, przesyłanie wielu związków chemicznych*)

DANE TECHNICZNE

Rury i złączki PVC-U wyprodukowane są z polichlorku winylu charakteryzującego się małym ciężarem właściwym, odpornością na korozję, dużą odpornością chemiczną*, temperaturą zapłonu przewyższającą 388oC ( wskaźnik graniczny tlenu LOI 40) i współczynniku rozprzestrzeniania ognia 15 - 20.

Średnice: 1/2" - 8"
Temperatura robocza:
1. System PN 15: 20oC dla średnicy 1/2" - 3" przy ciśnieniu 1,5 MPa
2. System SCH 40: 23oC dla średnicy 1/2" przy ciśnieniu 4,14 MPa
23oC dla średnicy 8" przy ciśnieniu 1,1 MPa

* szczegóły zastosowań w poradniku NIBCO "Projektowanie i montaż"