Atesty

Thermaflex oferuje trzy główne grupy produktów: izolacje, elektro i profile.

Dwie pierwsze grupy stanowią kompletny system techniczny, przy zastosowaniu którego można rozwiązać wszystkie problemy izolacji cieplnej w określonym przedziale temperatur pracy.
Izolacje oferowane są w postaci otulin i mat (role i arkusze).

W grupie elektro znajdują się kable grzejne w odpowiednich zestawach dopasowanych do praktyki zabezpieczania instalacji przed zamarzaniem oraz utrzymywania stałej temperatury.

Trzecia grupa produktów oferowanych przez Thermaflex - profile opakowaniowe - powstała w oparciu o specjalizację w produkcji pianek polietylenowych. Pozwoliło to na stworzenie szerokiej gamy produktów umożliwiających bezpieczne i estetyczne pakowanie przedmiotów o najbardziej złożonych kształtach.

Materiały Thermaflex produkowane są z zastosowaniem pianki polietylenowej o niskiej gęstości (LDPE), w standardowym szarym kolorze. Pianka poddawana jest procesowi chemicznego doskonalenia, co w rezultacie daje charakter zamkniętej struktury komórkowej, w efekcie czego powstaje produkt, który może być wykorzystywany w temperaturach od -80°C do +95°C dla (wytwarzanych metodą tłoczenia) otulin izolacyjnych oraz od -80°C do +110°C dla płyt i innych produktów o strukturze sieciowo - komórkowej.

Produkty Thermaflex charakteryzują się znakomitymi właściwościami izolacyjnymi, najkorzystniejszym współczynnikiem przewodnictwa cieplnego (wartość Lambda) dla wszystkich elastycznych materiałów izolacyjnych. Kolejne zalety to doskonała odporność na dyfuzję pary wodnej, są całkowicie nietoksyczne i spełniają wszystkie standardy, wymagania i ograniczenia zawarte w przepisach budowlanych niemal wszystkich krajów. Poza tym wyróżniają się estetycznym wyglądem, co stwarza nowe możliwości dla architektów.

Produkty Thermaflex są z powodzeniem stosowane w najbardziej skrajnych warunkach, w których wykazują swoja niezawodność.