FLEXALEN

Atesty

FLEXALEN jest systemem elastycznych rur preizolowanych do przesyłu wody grzewczej o niskich parametrach (do 95°C, 6 bar),ciepłej wody użytkowej oraz wody zimnej i ścieków.

System FLEXALEN 600 znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie chcemy minimalizować wymianę ciepła przy przesyle zewnętrznym czynnika grzewczego lub chłodniczego. Flexalen idealnie nadaje się do transportu czynnika grzewczego z kotłowni niskoparametrowych obsługujących kilka budynków. Przykładowo w obiektach szpitalnych, ośrodkach wypoczynkowych, zespołach budynków użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych. Rurą Flexalen można przesyłać ciepłą wodę użytkową. W takich przesyłach Flexalen jest szczególnie polecany, ze względu na całkowitą odporność na korozję, brak wytracania osadów wewnątrz rury roboczej, minimalną ilość złącz.

Flexalen znajduje również zastosowanie w sieciach cieplnych drugiego obiegu, od wymiennika grupowego do budynków. Często istnieje możliwość zastąpienia tradycyjnego układu czteroprzewodowego co i cwu dwiema rurami podwójnymi Flexalen

Zalety systemu:

 • rury dostarczane są w zwojach pod wymiar, eliminacja połączeń na budowie, krótki czas montażu
 • system bardzo elastyczny, małe siły przy wyginaniu rur, małe promienie gięcia rur
 • bardzo dobra izolacja, z pianki polietylenowej Thermaflex λ<0,04 przy 40°C, połączona w sposób trwały z rurą osłonową, odporna na dyfuzję wilgoci µ>3.500
 • rura robocza z PB, nie ulega korozji, nie występuje zarastanie ścianek osadem
 • możliwe wyższe prędkości przepływu - bardzo niskie opory
 • system samokompensujący, pozwala na dowolne prowadzenia trasy
 • rury podwójne: co i cwu 25-63 mm
 • możliwość zgrzewania rur standardową zgrzewarką polidyfuzyjną
 • wszystkie kształtki wykonane z tworzywa

Zalety polibutylenu:

Polibutylen jest sprawdzonym materiałem, obecnym na rynku instalacyjnym od 35 lat.

 • zakres stosowania od temperatury -15°C do 95°C
 • złączki zaciskowe dla prostych przyłączy
 • kompletny system złączek zgrzewanych polidyfuzyjnie, połączenia jednorodne materiałowo
 • bardzo niskie opory przepływu dzięki gładkim ściankom wewnętrznym rury
 • wysoka odporność chemiczna (także dla wód geotermalnych)
 • międzynarodowe dopuszczenia do wody pitnej (DVGW, SVGW, CSTB, OVGW, PZH)
 • niższy współczynnik wydłużalności liniowej w odniesieniu do innych tworzyw (pex, polipropylen)
 • niski współczynnik λ=0,22W/mK, dobra izolacyjność rury